Arrangörsinformation Fågelskrämman (pdf)

Fågelskrämman är en föreställning där afghansk och svensk berättartradition möts. Ensemblens erfarenheter av mim, clowneri, folkmusik och storytelling kommer att vara vitala inslag i föreställningen. Detta genom en lekfull berättelse gestaltad med hjälp av musik, dans och dockspel. Ett berättande som barn lätt kan leva sig in i.

Föreställningen diskuterar, ur barnens perspektiv, många i grunden allvarliga teman, bl.a. tar vi upp frågor som rör de utmaningar en människa på flykt och ett mottagarland står inför vad gäller samexistens, social integration och ömsesidig förståelse. Detta gestaltas via fågelskrämmans/fågeldrottningens relation till fåglarna och människorna.

Den övergripande frågan i föreställningen blir vilket ansvar vi har som medmänniskor och vilka val vi kan göra för att kunna förstå och hjälpa varandra. Vad för oss samman som människor? Hur kan vi uppskatta olikheter och finna gemenskap?

Regissörens och författarens gemensamma erfarenheter av att arbeta med dessa frågor i ett krigshärjat Afghanistan kommer att vara en ovärderlig tillgång i detta arbete.

Vi skapar scenkonst som blir ett integrerande verktyg i ett samhälle som möter fler och fler människor med annan etnisk bakgrund.

Faktaruta:
Åldersgrupp: Låg och mellanstadiet
Turnéområde: Hela landet
Språk: Svenska med små inslag av Dari
Föreställningar per dag: 2
Publik: Max 80 barn
Pris: 10 000 kr i Värmland (inkl. allt)
12 000 kr i övriga Sverige + resor (35 kr/mil) och övernattning
Scenbredd (min): 6 m
Scendjup (min): 5 m
Takhöjd (m): 3,5 m
Elkrav: 2 separata 10A
Logebehov kvinnor: 1
Mörkläggning: Helst mörklagt
Byggtid / Rivtid (tim): 2 / 1 h
Medverkande:
Manus: Monirah Hashemi, Teater DOS/ Simorgh Film
Regi: Anna Zastrow, Bond Street Theatre
På scen: Monirah Hashemi, Katarina Persdotter Jäder, Jäders Teater
och Nina Perez, Mp3.
Musik: Nina och Mathias Perez
Översättning: Tina Bergenbrink
Dramaturgi: Leif Persson
Dockor: Pia Holmqvist
Dekor: Niklas Engvall
Kostym: Maritha Söderholm och Inger Stinnerbom
Photo: Mustafa Hashimi
Hemsida: http://teaterdos.se, www.jadersteater.se
Bokning: info@jadersteater.se eller leif@teaterdos.se
Med stöd av Kulturrådet, Region Värmland och Munkfors kommun.
Tack till Arvika kommun och Riksteatern Värmland